Medicinski tretmani

Neuroloska rehabilitacija

Tretman se primenjuje kod sledećih bolesti: Parkinsonova bolest, bolesti povrede glave, traumatske lezije kičmene moždine, Alchaimer, tumori, paralize i ostali poremećaji nevnog sistema.

Tretmani se sprovode u Internacionalnom Centru Neurološke Restauracije koji je razvio tehnologije za neurorestaurativni, multifaktorijalni, intenzivni i personalizovani tretman.
Centar ima i programe opšte biološke restauracije, kao što je i program kontrole oksidativnog stresa kod koga se štite ćelije od slobodnih radikala čime se sprečava prevremeno starenje.
Tretman uključuje: specijalizovanu procenu za odredjivanje dijagnoze i terapije koja bi omogućila primenu neurorestaurativnog programa zahvaljujući kome će pacijent imati na svom raspolaganju tim lekara tokom više od osam sati dnevno.