Clinics

CLINICS AND MEDICAL CENTERS

Let medical staff 'expertise, top therapy results and medicaments efficiency be your reasons to chose Cuba for treatment and recovery. It can't be put asside comfort room accommodation, pleasant relaxing atmosphere, via 24 hours available medical staff, which can give a complete impression of maximum top quality service available, waiting for you in Cuba.

Successful, world-wide recognized medical healthcare centres in Cuba, offer the top quality healthcare and protection. Cure assistance meeting with qualified polite medical staff is enabled in:

Klinički Centar Cira García


Klinički Centar Cira García je zdravstvena ustanova koja je zadužena za pružanje pomoći diplomatskom osoblju, stranim državljanima koji žive u zemlji kao i stranim državljanima koji dođu sa željom da se uvere u efikasnost i uspešnost kubanske medicine. Klinički Centar "Cira García" je zdravstvena ustanova koja je dobila akreditaciju Ministarstva Zdravlja Kube za lečenje stranih državljana.
Klinika se prostire na 6000 kvadratnih metara i u njoj se nalaze sobe na tri sprata sa svim hotelskim i medicinskim pogodnostima. Centar poseduje i operacione sale, post-operacione sale, odeljenje intenzivne nege, laboratorije i ostala pomoćna odeljenja. Medicinsko i tehničko soblje Klinike priznato je u svetu po svojoj profesionalnosti, uslugama i ispunjavanju svih potreba pacijenata.

Nac. Centar za Hirurgiju Minimalnog pristupa


Nacionalni Centar za Hirurgiju Minimalnog pristupa je nacionalni centar koji je posvećen terapeutskoj endoskopiji i minimalno invazivnoj hirurgiji. Pored toga što je edukativni centar za postdiplomske studije u okviru Instituta medicinskih nauka koji se bavi obrazovanjem, edukacijom i obukom lekara specijalista, sa ciljem ovladavanja osnovnim i naprednim tehnikama minimalne hirurgije Nacionalni Centar pruža i medicinske usluge kako domaćim tako i stranim državljanima. Može se pohvaliti osobljem koje poseduje kako nacionalne tako i internacionalne diplome i sertifikate za sprovođenje minimalno invazivnih procedura koje imaju primenu u sledećim specijalnostima: Gastroenterologija, Opšta Hirurgija, Estetska Hirurgija, Urologija, Otolaringologija, Neurohirurgija, Ginekologija, Anesteziologija, Rekontruktivna Hirurgija, Radiologija.
Danas, ovaj centar za hirurgiju raspolaže timom profesionalaca koji pacijentima pružaju medicinske usluge koje predstavljaju spoj najnovije tehnologije i visoko kvalifikovanog medicinskog kadra, a sve u cilju pružanja najkvalitetnije nege u navedenim specijalnostima.

Internacionalni Centar Camilo Cienfuegos


Internacionalni centar Camilo Cienfuegos za Retinosis Pigmentaria osnovan je 1992.godine kao centar za dijagnostikovanje očnih bolesti, a pre svega za lečenje oboljenja Retinosis Pigmentaria. Tretman za Retinosis Pigmentaria ogleda se u hirurškoj tehnici koja se zasniva na primeni ozonoterapije, elektrostimulacije, vitaminoterapije i terapije oligolementima. U ovom centru do sada ukupno je lečeno 4365 pacijenata iz 78 zemalja.
O uspešnosti tretmana za Retinosis Pigmentaria svedoči podatak da je kod 10 000 pacijenata, u 78% slučajeva došlo do zaustavljanja bolesti, kod 16% je došlo do proširenja vidnog polja i izoštravanja vida, a kod samo 6% nije došlo do zadovoljavajućih rezultata. Pored lečenja Retinosis Pigmentaria, centar se bavi lečenjem i sledećih bolesti: retinalna distrofija, bolesti makule, očne bolesti povezane sa Retinosis Pigmentaria, katarakta, glaukom, miopija i druge ametropije.

Klinički Centar za Neurološku Restauraciju


Internacionalni Centar za Neurološku Restauraciju, CIREN, osnovan je 26. februara 1989. godine. CIREN je naučno-medicinski centar koji se bavi razvijanjem programa i tehnologija u polju neurologije. Centar je napravio tehnologiju za neuro-restaurativno, multifaktoralno, intenzivno i personalizovano lečenje pacijenata. Poseduje 6 klinika na kojima se sprovode terapeutski tretmani za svakog pacijenta u trajanju od 7 sati dnevno uz praćenje odgvornog lekara.
U CIREN-u se primenjuju najnovije hirurške metode minimalnog pristupa koje su omogućile pronalaženje najboljeg načina lečenja za Parkinsonovu bolest. Centar raspolaže veoma organizovanim kliničkim i ne kliničkim servisom, smeštajem, tehnologijom i opremom poslednje generacije i profesionalnim osobljem.

Hirurška klinika "Hermanos Ameijeiras"


Ova bolnica postoji već 2 decenije i zahvaljujući svojim rezultatima postala je nacionalni centar za ustraživanja i usavršavanja. Nudi usluge u sledećim kliničko hirurškim specijalnostima: Postdiplomska nastava - Hirurgija minimalnog pristupa - Transplantacija organa i tkiva - Kompjuterska primena u Medicini - Testiranje i uvođenje novih tehnologija - Istraživanje i lečenje malignih bolesti - Reklasifikacija domaćeg i stranog osoblja.
Centar ima veoma bitnu ulogu u usavršavanju i reklasifikaciji lekara i ostalih profesionalaca u okviru 38 medicinskih specijalizacija. Organizuju se kursevi i radionice nacionalnog i internacionalnog karaktera kako za lekare tako i za tehničko osoblje.

Centar Placentarne Histoterapije


Vraćamo osmeh deci, lepotu ženama i poverenje u život muškarcima. Ovaj centar ima više od 10 godina iskustva u lečenju stranih državljana koji imaju dermatološke probleme. U poslednjih 5 godina imao je 4000 pacijenata. Njihovi lekari su ostvarili zavidni uspeh u lečenju vitiliga, psorijaze i alopecije. Zahvaljujući lekovima koji su dobijeni iz ljudske placente, došlo je do izlečenja kod 84% pacijenata sa vitiligom i kod 78% pacijenata sa psorijazom.
U ovoj klinici koja je specijalizovana u dermatoloskim poremećajima možete pronaći lek, zaustavljanje toka bolesti i usavršavanje medicinskog osoblja u pomenutim poljima, kao i postdiplomske kurseve i ekskluzivne lekove za pomenute bolesti.

Zdravstveni Centar La Pradera


Internacionalni Zdravstveni Centar La Pradera nalazi se u prirodnom ambijentu i savršeno kombinuje usluge hotela sa negom i brigom osoblja u cilju poboljšavanja kvaliteta života i organizovanja događaja, kongresa i stručnih konferencija. Nalazi se na 15 km od centra grada i na 25 km od internacionalnog aerodroma José Martí i samim tim sa lakoćom vrši transport pacijenata i pravi rezervacije za ekskurzije na plažama i pruža sav komfor usluga smeštaja uz stručnu medicinsku negu.
Centar pruža sledeće programe: Opšta biološka restauracija - Regulisanje stresa - Regulisanje telesne težine - Briga o starim licima - Rešavanje problema poremećaja sna - Multipla skleroza

Ortopedska bolnica Frank País


Na površini od 10 hektara predstavlja najveći zdravstveni kompleks u svetu koji se bavi ortopedskom hirurgijom, traumatologijom, rekonstrukcijom i rehabilitacijom neuro-koštanog sistema. Osnovana pre više od 3 decenije, rapolaže sa 677 kreveta za kubanske pacijente i sa jednim odeljenjem za lečenje stranih državljana. Ortopedska bolnica Frank País predstavlja i centar Iberoameričke škole za Ortopediju i Traumatologiju. Takođe poseduje 3 fabrike za proizvodnju ortopedskih proteza.

Bolnica se prvenstveno bavi lečenjem deformiteta kičmenog stuba, tumora kostiju i mekih tkiva, periferne i paraplegične paralize, reumatska oboljenja i povrede svih vrsta, neurološke i koštano-artritične poremećaje, kao i post-operaciona rehabilitacija. Medicinske specijalnosti: Problemi kičme - Diskalne hernije - Rekonstruktivna hirurgija povreda stopala i ruku - Paraliza kičmene moždine - Povrede u plesu i sportu - Paraliza perifernih nerava - Infekcije kostiju i zglobova - Produžavanje kostiju - Revaskularizaciona hirurgija - Prelomi i posledice preloma - Rehabilitacija koštano-neuro-zglobnih povreda

Medicinsko-Hirurški Centar za Istraživanja


Medicinsko-Hirurški Centar za Istraživanja (CIMEQ) predstavlja zdravstvenu ustanovu visokog naučno-tehničkog nivoa. Opremljena je najmodernijom tehnologijom i raspolaže visoko kvalifikovanim profesionalnim osobljem zdravstvene nege, istraživanja i nastave. CIMEQ raspolaže i smeštajnim kompleksom za pacijente. Zahvaljujući svojoj opremljenosti i osoblju dobio je nacionalni i internacionalni prestiž. Može se pohvaliti velikim iskustvom u primeni lasera u medicini i hirurgiji.

Beleži uspeh i zadovoljavajuće rezultate na više polja, a neka od njih su sledeća: Interventna radiologija - Diagnostička endoskopija - Terapeutska endoskopija - Citologija - Primena kiseonika pod pritiskom - Imunologija - Monklonalna antitela - Primena kompjutera u medicini - Stomatologija - Briga o kritičnim pacijentima - Laparoskopija - Terapija ozonom - Oralno-maksio-facijalne proteze - Transplantacija organa

Rehabilitacioni Centar Julio Díaz


Sa više od 30 godina iskustva, ovaj centar se može pohvaliti nacionalnim i internacionalnim prestižom. Svake godine primi preko 1500 pacijenata, kako dece tako i odraslih. Centar se bavi lečenjem sledećih bolesti: Koštano zglobne povrede (lumbagije, osteoartritis, bursitis, traumatske posledice reumatizma) - Neurološke poremećaje (paraplegije, hemiplegije, Parkinsonova bolest, multipla skleroza, dečija cerebralna paraliza, traumatske povrede mozga) - Kardiovaskularne bolesti (pacijenti sa infarktom miokardom, revaskularizacija miokarda i koronarna angioplastika) - Ishemijska bolest srca povezana sa povišenim pritiskom, povišenom masnoćom u krvi i dijabetesom melitusom. Centar raspolaže najmodernijom tehnologijom i osobljem visoke profesionalne i etičke osposobljenosti.

Nacionalni Institut Onkologije i Radiobiologije


Nacionalni Institut Onkologije i Radiobiologije (INOR) ima istoriju dužu od 50 godina u dijagnostikovanju, lečenju i istraživanju kancera, uz neprekidnu potragu za novim načinima lečenja kako bi se pacijentima obezbedio kvalitetniji život. Nalazi se u okviru nacionalnog zdravstvenog sistema i predstavlja glavnu instituciju za lečenje kancera i istraživanje ove bolesti kao i za primenu novih načina lečenja.

Centar nudi dobru naučnu i tehničku pripremu, razvija programe za promociju zdravlja i nauke i nudi usluge koje se baziraju na etičkim i humanističkim principima u cilju poboljšanja pacijentovog zdravstvenog stanja.

Rehabilitacioni Centar za bolesti zavisnosti


Cubanacan Turizam i Zdravlje razvio je efikasni sistem za rehabilitaciju osoba sa zavisnošću u vidu programa koji traje 3 meseca u terapeutskoj zajednici u kojoj profesionalno osoblje pomaže pacijentu da pronađe sebe i da za sobom ostavi drogu i alkohol.

Pacijenti su vođeni od strane psihijatara, medicinskih sestara, socijalnih radnika, profesora fizičkog vaspitanja koji im pomažu da promene način života, da više učestvuju u porodici i da se okrenu društvenom životu kojeg čini posao, studije, rekreativne aktivnosti, sport i kulturna dešavanja. Terapeutska zajednica olakšava promenu pacijenta kroz više etapa u kojima pacijent sazreva kao ličnost i pomaže mu da život sa zavisnošću zameni zdravim životom. Cubanacan Turizam i Zdravlje raspolaže sobama koje nude potrebni komfor za razvoj terapeutskog progama lečenja.